Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις απαιτήσεις του καζίνο Λουτράκι

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις απαιτήσεις του καζίνο Λουτράκι

Το καζίνο Λουτράκι εδώ και χρόνια βρίσκεται σε μεγάλα οικονομικά προβλήματα και προσπαθεί να τα επιλύσει. Μέσα σε αυτό το σχεδιασμό είναι η εξεύρεση νέου επενδυτή που έχει βρεθεί, κάνοντας συζητήσεις τον τελευταίο χρόνο. Οι εξελίξεις φαινόταν θετικές αλλά η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έκανε δεκτή την αναίρεση απόφασης του αρμόδιου εφετείου απορρίπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις που είχε το καζίνο από το δημόσιο. Να τονίσουμε ότι τα online casino, σαν το Betshop Casino, ακολουθούν την αντίθετη πορεία χωρίς προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα το Καζίνο Λουτράκι είχε κερδίσει στο εφετείο πριν από δύο χρόνια την διεκδίκηση αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους €37 εκατ. που με τους τόκους έφτανε τα €44 εκατ. Η αποζημίωση αυτή μείωνε σε τεράστιο ποσοστό τις ζημιές που είχε και επίσης θα αποπλήρωνε το μεγαλύτερο ποσό των χρεών που υπήρχαν, ειδικά προς το δημόσιο. Αυτό το γεγονός άνοιξε τις ορέξεις επενδυτών καθώς είδαν με διαφορετικό μάτι το καζίνο Λουτράκι και την ξενοδοχειακή επιχείρηση. Ήδη η Comer Group έχει αγοράσει τα δάνεια της επιχείρησης και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους μετόχους της εταιρίας, που είναι ο δήμος Λουτρακίου και ισραηλινοί επιχειρηματίες. Οι συζητήσεις αυτές έχουν διαφορές στον οικονομικό τομέα και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Τα γεγονότα όμως αλλάζουν με την απόφαση που ήρθε από το ΣτΕ μετά την προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας την αναίρεση της απόφασης για την αποζημίωση που είχε επικυρώσει το Εφετείο. Έτσι λοιπόν το καζίνο Λουτράκι δεν θα πάρει την αποζημίωση και βρίσκεται στην ίδια θέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τώρα οι συζητήσεις με τους επενδυτές θα εκτιμηθούν από την αρχή καθώς το ισχυρό χαρτί που είχε η επιχείρηση χάθηκε. Οι μέτοχοι πλέον θα έχουν διαφορετική βάση στις συζητήσεις τους και σίγουρα οι αγοραστές θα είναι περισσότερο σκεπτικοί για την κίνηση τους. Η κατάσταση στη χώρα λόγω της πανδημίας δεν βοηθάει την κατάσταση και σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση το επόμενο διάστημα.

Τα γεγονότα όμως αλλάζουν με την απόφαση που ήρθε από το ΣτΕ μετά την προσφυγή του Ελληνικού Δημοσίου ζητώντας την αναίρεση της απόφασης για την αποζημίωση που είχε επικυρώσει το Εφετείο. Έτσι λοιπόν το καζίνο Λουτράκι δεν θα πάρει την αποζημίωση και βρίσκεται στην ίδια θέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τώρα οι συζητήσεις με τους επενδυτές θα εκτιμηθούν από την αρχή καθώς το ισχυρό χαρτί που είχε η επιχείρηση χάθηκε. Οι μέτοχοι πλέον θα έχουν διαφορετική βάση στις συζητήσεις τους και σίγουρα οι αγοραστές θα είναι περισσότερο σκεπτικοί για την κίνηση τους. Η κατάσταση στη χώρα λόγω της πανδημίας δεν βοηθάει την κατάσταση και σίγουρα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση το επόμενο διάστημα.