Καζίνο Ελληνικό, προσφυγή από εταιρία για το διαγωνισμό

Καζίνο Ελληνικό, προσφυγή από εταιρία για το διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός για την άδεια λειτουργίας του Καζίνο Ελληνικό συνεχίζεται με τις εταιρίες να προσπαθούν να καταρτίσουν τις προσφορές τους με τον πιο άρτιο τρόπο. Να θυμίσουμε ότι οι παράγοντες για τον ανάδοχο θα είναι ο συνδυασμός της οικονομικής και της τεχνικής προσφοράς. Αυτό σημαίνει ότι κανένας δεν μπορεί να αξιολογήσει αντικειμενικά την κάθε προσφορά αλλά θα πρέπει να δει αυτό που θα προσφέρει η κάθε εταιρία ξεχωριστά. Οι όροι του διαγωνισμοί είναι τόσοι σύνθετοι που επέφεραν αρκετές ερωτήσεις για διευκρινήσεις και σύμφωνα με δημοσιεύματα και μία προσφυγή από μία ενδιαφερόμενη εταιρία. Τα διαδικτυακά καζίνο, όπως είναι το Betshop Casino, που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, παρακολουθούν την διαδικασία καθώς θα αποκτήσουν ένα μεγάλο ανταγωνιστή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας η εταιρία Genting έκανε προσφυγή στο διαγωνισμό για την άδεια λειτουργίας του καζίνο Ελληνικό και ειδικά σε ένα όρο. Ο όρος αναφέρει ότι στον διαγωνισμό δεν μπορούν να πάρουν μέρος εταιρίες που έχουν έδρα χώρες που δεν είναι συνεργαζόμενες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρία έχει αρκετές θυγατρικές εταιρίες σε ολόκληρο τον κόσμο τις οποίες θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ώστε να μην εμπλακεί σε περιπέτειες και σίγουρα η προσφυγή έχει άλλο κίνητρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών που έχει την υπόθεση θα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες για την εξέλιξη της καθώς η ημερομηνία υποβολής προσφορών λήγει στις 22 Απριλίου. Σε αντίθετη περίπτωση η ημερομηνία θα πρέπει να αλλάξει κάτι που έχει επίπτωση σε ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα που έχει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη δημιουργία του νέου επίγειου καζίνο.

 

Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό γνωρίζουν ότι μόνο μία θα πάρει την άδεια λειτουργίας και έχουν επωμιστεί ένα μεγάλο κόστος για την προετοιμασία και την υποβολή προσφορών που η κάθε καθυστέρηση το μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Τις επόμενες ημέρες θα διαπιστωθεί η έκβαση της προσφυγής και αν θα υπάρξει αλλαγή στις ημερομηνίες.