Αγώνας δρόμου από τις εταιρίες για τις προσφορές για καζίνο Ελληνικό

Αγώνας δρόμου από τις εταιρίες για τις προσφορές για καζίνο Ελληνικό

Ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό είναι μία διαδικασία για μεγάλους παίκτες και θέλει τεράστια μελέτη για την υποβολή της σωστής προσφοράς που όχι μόνο θα είναι η καλύτερη αλλά και θα εξουδετερώνει τις προσφορές των αντιπάλων. Η καλύτερη προσφορά θα είναι αυτή που θα έχει τον βέλτιστο συνδυασμό στον τεχνικό και οικονομικό τομέα.  Τα διαδικτυακά καζίνο, όπως είναι το Vistabet Casino, που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, παρατηρούν τη διαδικασία καθώς ο νέος ιδιοκτήτης θα είναι και άμεσος ανταγωνιστής τους.

Η διαδικασία της προετοιμασίας είναι μεγάλη και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή που θέλει διευκρινήσεις από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Δεν είναι τυχαίο που πήρε παράταση η υποβολή σχολίων επί των όρων του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης μέχρι της 7 Απριλίου και αντίστοιχη παράταση πήρε η υποβολή σχολίων επί των όρων του Σχεδίου της Σύμβασης Ακινήτου μέχρι την 1η Απριλίου. Η ημερομηνία για την υποβολή προσφορών παραμένει η 22η Απριλίου χωρίς όμως να υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγής αυτής.

 

Τα σχόλια, οι ερωτήσεις και οι διευκρινήσεις μέχρι στιγμής δημοσιεύτηκαν από την Ε.Ε.Ε.Π. με Πίνακα Q&A ώστε να γνωστοποιηθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Από τις ερωτήσεις αμέσως κατανοείται ότι οι λεπτομέρειες των σχολίων προς διευκρίνιση είναι σημαντικές για μία σωστά καταρτισμένη προσφορά.

Μία σημαντική ερώτηση αφορούσε τη μέθοδο αξιολόγησης των προσφορών και η διευκρίνιση της Ε.Ε.Ε.Π. ανέφερε ότι «το επιχειρηματικό σχέδιο και το χρηματοοικονομικό μοντέλο δεν βαθμολογούνται ξεχωριστά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής υποβολής των ενδιαφερόμενων». Αυτό σημαίνει ότι η Οικονομική προσφορά και η Τεχνική προσφορά θα έχουν μία κοινή βαθμολογία που θα καθορίσει το ανάδοχο του έργου και της άδειας λειτουργίας του καζίνο Ελληνικό. Ο αγώνας δρόμου για τους υποψήφιους αναδόχους είναι ακόμα μεγάλος και σίγουρα η πιο ολοκληρωμένη προσφορά θα επικρατήσει.