Νέος πίνακας Q&A για το καζίνο Ελληνικό από την Ε.Ε.Ε.Π.

Νέος πίνακας Q&A για το καζίνο Ελληνικό από την Ε.Ε.Ε.Π.

Ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας για το επίγειο καζίνο Ελληνικό θέλει ακόμα μία εβδομάδα για να φτάσει στην ημερομηνία υποβολή των προσφορών από τις ενδιαφερόμενες εταιρίες και η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων εξέδωσε ένα νέο πίνακα Q&A. Αυτό το γεγονός θέτει αρκετά ερωτήματα καθώς είναι λίγες οι ημέρες που απομένουν για τις εταιρίες και κρίνεται αμφίβολο αν θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να κάνουν διορθώσεις επί των προφορών τους.  Τα διαδικτυακά καζίνο, όπως είναι το Bwin Casino, που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, γνωρίζουν ότι το νέο καζίνο θα προκαλέσει προβλήματα στον ανταγωνισμό και παρακολουθούν την διαδικασία.

Ο νέος πίνακας ερωταποκρίσεων ξεκαθαρίζει ζητήματα που αφορούν διάφορους τομείς. Το πρώτος είναι καθαρά ο διαδικαστικός τρόπος για την υποβολή της προσφοράς που δεν θέλει αρκετό χρόνο.

 

Το δεύτερο αφορά είναι αρκετά περίπλοκο καθώς εμπλέκει τρίτους φορείς για την πλήρωση ορισμένων όρων που αφορούν οικονομικά, χρηματοοικονομικά, τεχνικά και επαγγελματικά κριτήρια. Εδώ μπορούν οι εταιρίες που συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να βρούνε εμπόδια που δεν το περιμένουν, ακόμα και στην έγκαιρη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε ένα σημείο αναφέρεται ότι μπορούν να υποβάλουν μία φωτοτυπία ενός δικαιολογητικού μαζί με μία υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια της, αλλά αυτό σίγουρα θα αποτελέσει σημείο ενστάσεων από τις άλλες εταιρίες που συμμετέχουν.

Ακόμα υπάρχουν διευκρινήσεις για την γλώσσα στην οποία θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς πρόκειται δια διεθνή διαγωνισμό. Το σίγουρο είναι ότι τα χρονικά όρια του διαγωνισμού στενεύουν, ενώ ακόμα υπάρχουν δημοσιεύματα για την δεύτερη παράταση της προθεσμίας. Οι εταιρίες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καζίνο Ελληνικό δεν αφήνουν καμία πληροφορία να διαρρεύσει καθώς ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Όλοι αναμένουν με αγωνία ποιες θα είναι τελικά οι εταιρίες που θα υποβάλουν τις προσφορές και σε ποιο ύψος θα φτάσει το τίμημα για την απόκτηση της άδειας.