Μόνο η MGE – Τέρνα περνά στην επόμενη φάση στο διαγωνισμό για το καζίνο Ελληνικό

Μόνο η MGE – Τέρνα περνά στην επόμενη φάση στο διαγωνισμό για το καζίνο Ελληνικό

Μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες από την λήξη της ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών για το διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας του καζίνο Ελληνικό ήρθε η απόφαση από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων για τη νομιμότητα των εγγράφων και ποιοι συμμετέχοντες θα περάσουν στην επόμενη φάση.

Τελικά επιβεβαιώθηκαν τα δημοσιεύματα που υπήρχαν το προηγούμενο καιρό και μόνο η MGE-ΓΕΚ Τέρνα κατάφερε να περάσει, ενώ η Hard Rock International αποκλείστηκε. Παράγοντες της αγοράς, όπως είναι τα διαδικτυακά καζίνο, σαν το BetShop Casino που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή δεν έχει τελειώσει ακόμη καθώς η Hard Rock σίγουρα θα προσπαθήσει να αποδείξει, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, τον άδικο αποκλεισμό της.

 

Η Ε.Ε.Ε.Π. λοιπόν με ένα λιτό δελτίο τύπου ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης όπου εξεταζόταν η νομιμότητα και η πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: “επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού που αφορούν στα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των Διαγωνιζομένων, σύμφωνα με τα οποία απορρίπτεται η Προσφορά του Διαγωνιζομένου SHRE/SHRI, LLC και γίνεται αποδεκτή η Προσφορά του Διαγωνιζομένου INSPIRE ATHENS (Ένωση Προσώπων).” Να αναφέρουμε ότι η SHRE/SHRI, LLC είναι η Hard Rock International και η Inspire Athens η  MGE – Τέρνα.

Επίσης στο δελτίο τύπου δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων από το πρόσωπο του νομικού συμβούλου της Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού. Δεν έχει αναφερθεί πουθενά αν η Hard Rock έχει κάνει έγγραφη διαμαρτυρία προς την Ε.Ε.Ε.Π. ή είναι η πρώτη φορά που η Ε.Ε.Ε.Π. άμεσα δίνει ενημέρωση στα δημοσιεύματα και την δημόσια αντιπαράθεση που υπήρχε ανάμεσα στην Hard Rock και την εταιρία νομικών συμβούλων του διαγωνισμού.