Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το επίγειο καζίνο Ελληνικό από Ε.Ε.Ε.Π.

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για το επίγειο καζίνο Ελληνικό από Ε.Ε.Ε.Π.

Ο αναμενόμενος διεθνής διαγωνισμός για την χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) στο Ελληνικό ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και αναρτήθηκε στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Απριλίου και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους. Στον διαγωνισμό αναφέρεται ότι ο ανάδοχος του θα κριθεί βάσει της οικονομικής προσφοράς αλλά σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει (σχέση ποιότητας-τιμής).

Οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού είναι αρκετές και θα επισημάνουμε τα κύρια κριτήρια που χρειάζονται από τις εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές αλλά και τις απαιτήσεις της επένδυσης που σίγουρα θα είναι η μεγαλύτερη που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Το πλήθος των τυχερών παιχνιδιών που θα προσφέρει το νέο επίγειο καζίνο Ελληνικό σίγουρα θα είναι άμεσα ανταγωνιστικό με τα διαδικτυακά καζίνο, όπως είναι το Betshop Casino, που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα.

 

Ελάχιστη προσφορά και κόστος μίσθωσης

Ο διαγωνισμός αναφέρει ότι το τίμημα της ελάχιστης προσφοράς θα πρέπει να είναι €30.000.000 και η άδεια θα έχει διάρκεια 30 έτη. Κατά αυτήν την διάρκεια ο ανάδοχος θα πρέπει να πληρώνει μίσθωμα που να ισούται στο 5% των ακαθάριστων εσόδων ή €15.000.000 κατά την περίοδο κατασκευής του έργου.

 

Απαιτήσεις για το καζίνο Ελληνικό

Στον διαγωνισμό αναφέρεται ρητά ποια θα πρέπει να είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα τυχερά παιχνίδια που θα προσφέρονται αλλά και τις λοιπές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει:

  1. Καζίνο με τουλάχιστον 120 επιτραπέζια παιχνίδια και 1.200 παιγνιομηχανήματα που θα βρίσκονται σε ένα συνολικό εμβαδό που θα κυμαίνεται από 12.000 τ.μ. έως 15.000 τ.μ.
  2. Ξενοδοχείο πέντε αστέρων με τουλάχιστον 2.000 κλίνες που θα βρίσκονται σε εμβαδόν τουλάχιστον 60.000 τ.μ.
  3. Συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο με ελάχιστο εμβαδό 12.000 τ.μ.
  4. Χώρο συνάθροισης για αθλητικές ή άλλες εκδηλώσεις χωρητικότητας τουλάχιστον για 3.000 θέσεις.

 

Κριτήρια εισαγωγής των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό

Για να μπορέσει μία εταιρία ή σύμπραξη να έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτει ορισμένα κριτήρια. Αυτά είναι:

  1. Να διαθέτουν μέσο όρο ετήσιων ιδίων κεφαλαίων τουλάχιστον €200.000.000 τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις.
  2. Να διαθέτουν μέσο όρο ετήσιων εσόδων για τις 3 τελευταίες οικονομικές χρήσεις τουλάχιστον €400.000.000.
  3. Να έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης με ίδια ή δανεικά κεφάλαια την κατασκευή των έργων της 1ής φάσης σε ποσοστό 100% (το ίδιο ισχύει και για την 2ή φάση των έργων).
  4. Να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των καζίνο και των ξενοδοχειακών υπηρεσιών έχοντας την ευθύνη της λειτουργίας:
  5. i) Καζίνο με τουλάχιστον 100 τραπέζια και 500 παιγνιομηχανήματα
  6. ii) Ξενοδοχείου πέντε αστέρων με 800 κλίνες

Iii) Συνεδριακό κέντρο με εμβαδό τουλάχιστον 7.500τ.μ. ή αίθουσα αθλητικών ή μουσικών εκδηλώσεων για 2.000 άτομα.