Νέες άδειες για διαδικτυακά καζίνο με RNG παιχνίδια

Νέες άδειες για διαδικτυακά καζίνο με RNG παιχνίδια

Εδώ και αρκετό καιρό τα online casino περιμένουν τις εξελίξεις σχετικά με τις νέες μόνιμες άδειες ώστε να φύγουν από το μεταβατικό καθεστώς που βρίσκονται αρκετά χρόνια. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ψηφίσει νομοσχέδιο που ρύθμιζε την αγορά και αυτό τον καιρό βρίσκεται υπό αξιολόγηση στο σύστημα TRIS της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως το Υπουργείο Οικονομικών έβγαλε μία ανακοίνωση που ανατρέπει βασικά σημεία του προηγούμενου νομοσχεδίου και οι προθέσεις της νέας κυβέρνησης είναι εκτός του άλλον να επιτρέπεται η προσφορά των τυχερών παιχνιδιών με Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών (Random Number Generator) όπως είναι τα φρουτάκια. Τα διαδικτυακά καζίνο, όπως είναι το Stoiximan Casino, που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, είναι ευχαριστημένα με αυτήν την εξέλιξη καθώς θα συνεχίζουν να προσφέρουν τις ίδιες και καλύτερες υπηρεσίες προς τους παίκτες.

Επίσης υπάρχει ο χρονικός καθορισμός των αδειών που θα είναι 7ετής ενώ το κόστος των αδειών θα είναι στα €3.000.000 για το διαδικτυακό στοίχημα και στα €2.000.000 για τα λοιπά διαδικτυακά παιχνίδια όπως είναι τα παιχνίδια καζίνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

«Σήμερα, μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης, υλοποιείται. Η κυβέρνηση προχωρά στη δημιουργία ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Πλαίσιο με το οποίο ρυθμίζεται η συγκεκριμένη αγορά……..Με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση:

Εξασφαλίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων στην αγορά παρόχων.

Διασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή των παικτών.

Προσελκύονται επενδύσεις.

Αυξάνονται τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων καθώς επίσης και μέσω του εξορθολογισμού της λειτουργίας και της φορολογητέας βάσης της εν λόγω αγοράς.

 

Ενισχύεται η προστασία των παικτών, με τη μετακίνηση σημαντικού μέρους αυτών από τα παράνομα δίκτυα διεξαγωγής διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, στα νόμιμα και πλήρως ελεγχόμενα δίκτυα.

Θεσμοθετείται η ανοικτού τύπου αδειοδοτική διαδικασία, στο πρότυπο του ευρύτατα αποδεκτού στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη μοντέλου.

Προβλέπονται – αποκλειστικά – δύο είδη αδειών διαδικτυακών τυχερών παιγνίων. Μία για «διαδικτυακό στοίχημα» και μία για «λοιπά διαδικτυακά παίγνια» (τύπου καζίνο, πόκερ και παραλλαγές του). Τα παιχνίδια και των δύο κατηγοριών δύνανται να διενεργούνται και με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών.

Ορίζεται το αντίτιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής διαδικτυακού στοιχήματος στα 3.000.000 ευρώ και για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων στα 2.000.000 ευρώ. Η άδεια έχει διάρκεια 7 έτη με δυνατότητα ανανέωσης με εκ νέου καταβολή ιδίου τιμήματος.

Καθορίζονται αυστηρές νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να τηρούν οι πάροχοι υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια της άδειας, καθώς και κωλύματα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης, με κριτήριο την προστασία των συμφερόντων των παικτών και την εν γένει ασφαλή διεξαγωγή της όλης δραστηριότητας.

Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος της αρμόδιας Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Προβλέπεται ότι η διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω συστημάτων συνδεδεμένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Εποπτείας και Ελέγχου στο οποίο έχει πρόσβαση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Αποσαφηνίζονται και εξορθολογίζονται οι  κανόνες φορολόγησης τόσο των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια, όσο και των παικτών.

Συμπερασματικά, με την παρούσα νομοθετική παρέμβαση προωθείται, με διαφάνεια και ορθολογισμό, ένα σύγχρονο και δίκαιο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων».