Στρατηγική ΕΕ στην ψηφιακή αγορά

Οι αλλαγές στη διαδικτυακή αγορά

Publish by

Μοίρασε στο

Mybet Home Offer
Αποκλειστική προσφορά
% μέχρι και €
Παίξτε Νόμιμα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δημιουργεί νομοθεσίες ώστε να γίνεται η ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς και τα κράτη μέλη να προσαρμόζουν τις εσωτερικές νομοθεσίες προς αυτές ώστε να λειτουργεί εύρυθμα η αγορά. Επίσης προσπαθεί να χαράξει στρατηγικές για το μέλλον όπως είναι η ενιαία ψηφιακή αγορά καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται και γίνεται όλο και μεγαλύτερη η χρήση και είναι αναγκαία η ρύθμιση μέτρων ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές. Σε αυτό το τομέα υπάγονται και τα online casino όπως είναι το MyBet Casino που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και έχει πλούσια συλλογή από τυχερά παιχνίδια.

Πριν από λίγες ημέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη στρατηγική της για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και οι ενώσεις της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών όπως είναι η EGBA την είδαν με θετικό τρόπο και δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απόλυτη ανάγκη από ένα κατάλληλο πλαίσιο ώστε να πάρουν τα οφέλη που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες που έχουν μεταμορφώσει ριζικά τις οικονομίες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την στρατηγική της για την ενιαία ψηφιακή αγορά και η οποία στοχεύει στο να δημιουργήσει το κατάλληλο Ευρωπαϊκό ψηφιακό πλαίσιο ώστε να προσαρμόζεται στην μέλλουσα οικονομία. Επίσης αναφέρει ότι οι ψηφιακές αλλαγές θα φέρουν τεράστιες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ακόμα αναγνώρισε τις προκλήσεις στην τρέχουσα κατάσταση των εθνικών νομοθετικών ρυθμίσεων και όχι με μία άδεια για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναφέροντας ότι οι κανόνες και οι δαπάνες συνδέονται αποτελεσματικά με την εθνική αδειοδότηση και καθιστούν τις εταιρίες παροχής τυχερών παιχνιδιών λιγότερο ανταγωνιστικές και ελκυστικές στους καταναλωτές από άλλες που δεν έχουν ρυθμιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπολογίζει ότι μία ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά θα μπορεί να αποφέρει οφέλη πολλών δισεκατομμυρίων αναφέροντας ότι η απουσία μία ενιαίας αγοράς οδηγεί στην άνιση προστασία των καταναλωτών ειδικά στα ευάλωτα άτομα και τους ανήλικους. Ακόμα αναφέρθηκε ότι ο τομέας των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην ΕΕ είναι η πλέον ανταγωνιστική αγορά στον κόσμο και συμβάλει στην δημιουργία της καινοτομίας, της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.