Μέλη- κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται σε αντίθεση με τους νόμους της!

Publish by

Μοίρασε στο

Την προηγούμενη εβδομάδα η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε ότι άνοιξε επίσημα τις διαδικασίες εναντίον ορισμένων μελών κρατών των οποίων οι νόμοι σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια έρχονται σε ρήξη με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Οι χώρες αυτές είναι το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία όπου όλες έλαβαν επίσημες επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικές νομοθεσίες και τους περιορισμούς που υπάρχουν για τα τυχερά παιχνίδια. Ακόμα υπάρχει ερώτηση σχετικά με τη συμμόρφωση τους με το άρθρο 56 του αντίστοιχου νόμου. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και την Ολλανδία που θεωρούνται αγορές κλειδιά ( σύμφωνα με τα ανώτερα στελέχη της βιομηχανίας), η επίσημη ενημέρωση είναι ότι αυτές οι υποθέσεις βρίσκονται ακόμα υπό διερεύνηση. 

Η ανακοίνωση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία και οι αρμόδιες ενώσεις όπως η EGBA 
(European Gaming and Betting Association) και η RGA ( Remote Gambling Association ) τη χαιρέτισαν βάζοντας το λιθαράκι τους με ανακοινώσεις ώστε η διαδικασία να πιεστεί ακόμα περισσότερο, δείχνοντας στους υπεύθυνους ότι πρέπει να ακολουθήσουν κατά γράμμα τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.  

Συντάκτρια Lydia Ioannides