Η ΕΕΕΠ επιβάλει κυρώσεις σε τυχερά παιχνίδια χωρίς πιστοποίηση

Κυρώσεις σε παράνομα παιχνίδια

Publish by

Μοίρασε στο

Αποκλειστική προσφορά
% μέχρι και €
Παίξτε Νόμιμα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων με δελτίο τύπου έκανε γνωστό ότι από την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει η επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων σε άτομα ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνιδιών χωρίς να έχουν λάβει τις απαραίτητες και προβλεπόμενες πιστοποιήσεις. Τα online casino που λειτουργούν στην Ελλάδα έχουν νόμιμες άδειες λειτουργίας και πιστοποιήσεις από την ΕΕΕΠ όπως είναι το Sportingbet.gr Casino.

Η αρμόδια αρχή για την λειτουργία των τυχερών παιχνιδιών με το δελτίο τύπου ήθελε να γνωστοποιήσει στα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με τα τυχερά παιχνίδια ότι συμπληρώθηκε ένα εξάμηνο από την απόφαση της ΕΕΕΠ «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα» και θα ξεκινήσει η πλήρης ισχύ της όσον αφορά τις ποινικές διατάξεις και τις διοικητικές κυρώσεις για όσους δεν έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για τα παιγνιομηχανήματα, τα παιχνίδια και τα καταστήματα τους.

Μία από τις παραγράφους της απόφασης αναφέρει τις αυστηρές ποινικές κυρώσεις: «Απαγορεύεται η διοργάνωση και η διεξαγωγή παιγνίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή/και πιστοποίηση. Όποιος διεξάγει παίγνια χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια ή/και πιστοποίηση, αν τα παίγνια διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή από 100.000 έως και 200.000 ευρώ, ανά παιγνιομηχάνημα» ενώ όσα παιχνίδια δεν διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο θα καταστρέφονται: «Τα κάθε είδους παιγνιομηχανήματα ή/και εξοπλισμός ή/και μέσα διεξαγωγής παιγνίων, που καταλαμβάνονται, κατά τη διάρκεια των παραπάνω ελέγχων, να μην διαθέτουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση ή άδεια καταλληλότητας, αφού καταγραφούν και αποτυπωθούν φωτογραφικά, καταστρέφονται επιτόπου από τα όργανα που πραγματοποιούν τους ελέγχους αυτούς.»

Επίσης η ανακοίνωση αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει άλλη παράταση και οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν πιστοποιήσεις θα πρέπει να το κάνουν άμεσα ενώ η παράβαση των κανονισμών θεωρείται υψηλής σπουδαιότητας που επισύρει στην κάθε μία από αυτές πρόστιμο ύψους 50.000 Ευρώ. Η ισχύς της απόφασης θα περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τα παράνομα καζίνο και θα ωθήσει τους παίκτες να παίζουν νόμιμα τυχερά παιχνίδια όπως είναι τα online casino.