Η ΕΕΕΠ δημιουργεί μητρώο για εταιρίες εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών

Νέο μητρώο από ΕΕΕΠ

Publish by

Μοίρασε στο

Αποκλειστική προσφορά
% μέχρι και €
Παίξε Νόμιμα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να ρυθμίσει την αγορά των τυχερών παιχνιδιών σε όλους τους τομείς. Πριν από λίγα χρόνια ρυθμισε την αγορά των online casino όπως είναι το MyBet Casino που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα και τώρα με την δημιουργία μίας νέας αγοράς όπως είναι τα επίγεια φρουτάκια με τα καταστήματα που θα δημιουργηθούν θέλει να ρυθμίσει και αυτήν την αγορά.

Η ΕΕΕΠ δημιουργεί τη σύσταση μητρώου εισαγωγέων και εμπόρων εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών ώστε όλοι όσοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα να είναι καταγεγραμμένοι και νόμιμοι. Στο ειδικό μητρώο θα καταχωρούνται τα πρόσωπα που θα εισάγουν ή και θα εμπορεύονται οποιοδήποτε εξοπλισμό τυχερών παιχνιδιών εκτός από τα παιχνίδια τράπουλας. Επίσης όποιο πρόσωπο ή εταιρία δεν θα βρίσκεται στο μητρώο θα απαγορεύεται να κάνει εισαγωγή ή εμπορία εξοπλισμού τυχερών παιχνιδιών.

Όσοι ενδιαφέρονται να μπούνε σ’ αυτό το μητρώο θα πρέπει να κάνουν την αντίστοιχη αίτηση οι ίδιοι ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους που θα έχει θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής, να κάνουν δήλωση έναρξης ή τροποποίηση της δραστηριότητας τους στην αρμόδια ΔΟΥ που θα δηλώνει ως αντικείμενο την εισαγωγή ή και εμπορία ή και διάθεση εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών, την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή άλλα νόμιμο έγγραφο που θα προκύπτει την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας, το πιστοποιητικό εγγραφής από το αρμόδιο επιμελητήριο, οι εταιρίες που θα έχουν έδρα το εξωτερικό θα πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχα ισοδύναμα έγγραφά από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης που θα είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, οι εταιρίες που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν το ισχύον καταστατικό τους, το αντίστοιχο έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου τους και ένα κατάλογο που θα διαθέτει αναλυτικά, ανά είδος και ανά τύπο, τον εξοπλισμό διεξαγωγής που το πρόσωπο ή η εταιρία εισάγει ή εμπορεύεται ή διαθέτει ή και προτίθεται να εισάγει ή να εμπορευτεί ή να διαθέσει στην ελληνική επικράτεια.