Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η πρόταση για τα online τυχερά παιχνίδια.

Publish by

Μοίρασε στο

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση του συντηρητικού μέλους Ashley Fox από τη Μεγάλη Βρετανία για τα online τυχερά παιχνίδια για τις ενέργειες που πρέπει να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Ο Ashley Fox είναι μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η έκθεση αυτή παρουσιάζει πολλές θετικές πλευρές όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. και την προστασία των καταναλωτών αλλά διαθέτει επίσης απόψεις που μπορούν να δικαιολογήσουν περιορισμούς (όπως τα μονοπώλια) σε χώρες που το επιθυμούν.  

Το περίεργο σε αυτήν την έκθεση είναι ότι προωθεί την συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Αρχών Ελέγχου των τυχερών παιχνιδιών (όπως είναι η Ε.Ε.Ε.Π. στην Ελλάδα) αλλά και τη διαφανή διαδικασία αδειοδότησης στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. 

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιβάλλει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να κινείται με πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις σε όσους δεν την ακολουθούν. 

Γενικά αυτή η έκθεση έχει αρκετά «παράθυρα» για τις χώρες που επιθυμούν τα μονοπώλια αλλά όπως αναφέρουν διάφορες πηγές έρχονται σε αντίθεση με βασικές αρχές της Ε.Ε. και της νομοθεσίας της. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα θετικά και αρνητικά στοιχεία σ΄ αυτήν την έκθεση για την απελευθέρωση της αγοράς είναι ισοδύναμα και η κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά τα υπερτονίζει. 

Η συνέχεια θα δοθεί  τώρα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού  με τον επίτροπο Barnier αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έχει σημαντικές αποφάσεις να πάρει το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να δημιουργηθεί κα η αντίστοιχη νομολογία. 

Συντάκτρια Lydia Ioannides