Διεθνής συνάντηση από επιτροπές για τα τυχερά παιχνίδια!

Publish by

Μοίρασε στο

Μία διεθνής συνάντηση με ανεπίσημο χαρακτήρα βρέθηκε στο προσκήνιο την προηγούμενη εβδομάδα όπου αντιπρόσωποι των επιτροπών ελέγχου διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Ιταλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν στην Ρώμη για να συζητήσουν με την Ιταλική Αυτόνομη Διοίκηση των Κρατικών Μονοπωλίων ( AAMS ) θέματα που αφορούν τρόπους συγκέντρωσης και ανταλλαγής σημαντικών πληροφοριών στην βιομηχανία που ελέγχουν και επιτηρούν. 

Η ιδέα της συνάντησης αυτής βασίστηκε στην προσπάθεια  για τη βοήθεια της ομάδας εμπειρογνωμόνων της υπηρεσίας των τυχερών παιχνιδιών που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. Στην διάρκεια της συνάντησης, η ομάδα των αντιπροσώπων επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της ιταλικής εταιρίας SOGEI (ασχολείται στον τομέα ανάπτυξης λογισμικού για την ασφάλεια του διαδικτύου) και συζήτησαν την εξέλιξη των ρυθμιζόμενων αγορών των χωρών με βάση την ανταλλαγή των πληροφοριών. Επίσης συζητήθηκε ο τρόπος εφαρμογής αποτελεσματικότερων μέτρων για την αντιμετώπιση των παράνομων παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ένα ακόμα θέμα που αναφέρθηκε και προκάλεσε έκπληξη είναι ο έλεγχος ή καλύτερα ο τρόπος αποτροπής στην παροχή λογισμικού τυχερών παιχνιδιών από τις κατασκευάστριες εταιρίες λογισμικού προς τα online casino που δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας στις εκάστοτε χώρες. Ίσως το τελευταίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί καθώς καζίνο όπως το NoviBet μπορεί να διαθέτει άδεια νόμιμης λειτουργίας από την ελληνική κυβέρνηση για τη χώρα αλλά στην Ιταλία να μην διαθέτει. Δεν μπορεί να περιορίσει στην κατασκευάστρια εταιρία την παροχή λογισμικού από τη στιγμή που έχει σε μία χώρα αδειοδότηση.  

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι σ’ αυτή τη προσπάθεια πρέπει να συμμετάσχει έστω και σε επόμενο επίπεδο η ελληνική ρυθμιστική αρχή ώστε να συμβαδίσει με τη τεχνογνωσία των υπόλοιπων κρατών-μελών. Ελπίζουμε ότι η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών θα αλλάξει την εσωστρέφεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά και θα προσφέρει τη ριζική ανανέωση της βιομηχανίας μέσα σε ένα νέο πλαίσιο κανόνων που θα συμβαδίζει με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Συντάκτρια Lydia Ioannides

Ακολουθήστε μας στο G+