Νόμιμες πιστοποιήσεις από σεμινάρια

Publish by

Μοίρασε στο

Αποκλειστική προσφορά
% μέχρι και €
Παίξτε Νόμιμα

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων έχει μία σειρά από δραστηριότητες που πρέπει να ελέγχει και να ρυθμίζει ώστε να λειτουργεί σωστά η αγορά των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα και να βασίζεται στους νόμους που υπάρχουν. Η ΕΕΕΠ έγινε ευρύτερα γνωστή όταν έπρεπε να ρυθμίσει την αγορά των online casino όπως είναι το Stoiximan Casino που διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας την χώρα μας και να μπλοκάρει τις ιστοσελίδες που παρείχαν παράνομα τυχερά παιχνίδια.

Τον περασμένο καιρό η ΕΕΕΠ είχε ένα ακόμη θέμα να αντιμετωπίσει καθώς είχε δεχτεί πολλές καταγγελίες ότι διεξαγόταν σεμινάρια τα οποία παρείχαν εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους για να εξειδικευτούν σε ειδικότητες για τυχερά παιχνίδια και ότι αυτά παρείχαν πιστοποιήσεις από την ΕΕΕΠ. Η επιτροπή αντέδρασε ώστε να προστατεύσει το καταναλωτικό κοινό ανακοινώνοντας ότι πρόκειται για παραπλάνηση ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με σεμινάρια για εκπαίδευση επαγγελματιών.

Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι τα σεμινάρια επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν δίδακτρα για ειδικότητες που υπάρχουν σε επίγεια καζίνο όπως είναι οι ντίλερ και ο γκρουπιέρης και δίνουν τίτλους εκπαίδευσης με την πιστοποίηση της ΕΕΕΠ δεν τα αναγνωρίζει ούτε τα πιστοποιεί. Στις αρμοδιότητες της είναι μόνο η πιστοποίηση των επαγγελμάτων των τεχνικών και των συντηρητών των παιγνιομηχανημάτων.
Επίσης για την ενημέρωση του κοινού αναφέρει ότι για να εργαστεί κάποιο άτομο σε καζίνο σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν πρέπει να έχει κάποια επαγγελματική εκπαίδευση. Τα δελτία καταλληλότητας των εργαζομένων τα δίνουν οι ίδιες οι εταιρίες και η ΕΕΕΠ τα ελέγχει και τα πιστοποιεί ώστε να διαπιστωθεί η ποινική κατάσταση των εργαζομένων.

Αναλυτικά το δελτίο τύπο αναφέρει: «Η ΕΕΕΠ, με σκοπό την ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, επισημαίνει τα εξής:
-Δεν αναγνωρίζει, ούτε πιστοποιεί κανενός είδους επαγγελματική εκπαίδευση εργαζομένων
σε καζίνο ή σε άλλες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών. Από τα επαγγέλματα που
υφίστανται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών, η ΕΕΕΠ πιστοποιεί μόνο το επάγγελμα του
τεχνικού και του συντηρητή παιχνιδιών και παιχνιδομηχανών.
– Για την εργασία στα καζίνα και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών δεν
απαιτείται, με βάση τις κείμενες διατάξεις, επίσημη επαγγελματική εκπαίδευση. Οι
επιχειρήσεις θέτουν οι ίδιες τα κριτήρια πρόσληψης του προσωπικού τους και συνήθως
πραγματοποιούν εκπαίδευση επί της εργασίας.
– Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια καταλληλόλητας, για
εκείνους που εργάζονται στα καζίνα, χορηγείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και ελέγχεται
από την ΕΕΕΠ. Η άδεια αυτή δεν περιλαμβάνει καμία προϋπόθεση επαγγελματικής
εξειδίκευσης, αλλά, κυρίως, τον έλεγχο της ποινικής κατάστασης του εργαζομένου.
– Εάν το καταναλωτικό κοινό εντοπίσει κάποιον ο οποίος, προκειμένου να παρακινήσει τη
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ειδικοτήτων σχετικών με τα τυχερά παιχνίδια,
ισχυρίζεται και πληροφορεί ότι η επαγγελματική εκπαίδευση, που θα αποκτηθεί από τα
σεμινάρια αυτά, αναγνωρίζεται και πιστοποιείται από την ΕΕΕΠ, παρακαλείται να αναφέρει
το γεγονός στην ΕΕΕΠ, προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.»